Koncertní síň československého rozhlasuO mně a mé práci

Studia

Během studia architektury na Stavební fakultě ČVUT v Praze jsem zpracovával náročná a zajímavá zadání, zejména na katedře občanských a bytových staveb. Pro moje profesní zaujetí byl zvláště významný předdiplomní projekt koncertní síně československého rozhlasu. V roce 1967 jsem promoval, v oboru architektura a stavba měst.

STUDENTSKÉ PRÁCE
1966 Koncertní síň československého rozhlasu Praha - Kavčí hory, předdiplomní projekt
1967 Divadlo pro děti a mládež Jiřího Wolkera Praha - Těšnov, diplomní projekt

Zaměstnání

Urbanisticko-architektonický návrh v PřeloučiV roce 1968 jsem nastoupil do Krajského projektového ústavu Hradec Králové, středisko Pardubice (Stavoprojekt). V letech 1969 až 1970 jsem absolvoval soukromou praxi u britské architektonické firmy C.H. Elsom and Partners architects v Londýně, kde jsem pracoval zejména na projektu přestavby centra města Slough u Windsdoru. Po návratu z Anglie jsem měl příležitost zpracovat urbanisticko-architektonický návrh sdružené investice „51 bytů, pošta, prodejna drobného zboží a veterinární středisko“ v Přelouči. Navrhování a projektování v této době bylo nutné značně podřídit stavební výrobě, čímž utrpěl výsledný vzhled stavby.

Východočeské divadlo v Pardubicích

 

Na této formě výstavby jsem se nechtěl nadále podílet a odešel na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje v Pardubicích na místo architekta památkáře. Příprava obnovy hradů a zámku Východních Čech byla velice zodpovědná, zajímavá a přínosná. V tomto období jsem se také podílel na úpravách interiérů Východočeského divadla v Pardubicích a částečně také návrhům a projektům rodinných domků.

 

V letech 1983 až 1986 jsem absolvoval externí vědeckou aspiranturu na Fakultě architektury ČVUT, katedře teorie a dějin architektury. Po úspěšném obhájení disertační práce jsem se několik let věnoval navrhování a projektování na Městském urbanistickém středisku v Pardubicích (později Útvar hlavního architekta).

C.H. ELSOM AND PARTNERS ARCHITECTS LONDON
1969–1970 Projekt přestavby centra města Slough u Windsdoru Zahraniční soukromá praxe, asistent architect
KRAJSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV HRADEC KRÁLOVÉ, STŘEDISKO PARDUBICE
1970–1971 Rekonstrukce divadla v Moravské Třebové architektonická studie
1972–1973 Sdružená investice 51 bytů, prodejna drobného zboží a veterinární středisko v Přelouči architektonická studie, spolupráce na projektu, realizace
KRAJSKÉ STŘEDISKO STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY VÝCHODOČESKÉHO KRAJE V PARDUBICÍCH
1972–1986 architekt památkář
  Program obnovy státních hradů a zámků VČ kraje  
1985–1986 Vývoj urbanistického útvaru ve vývoji historického sídla Pardubice Disertační práce k externí vědecké aspirantuře, Fakulta architektury ČVUT, katedra teorie a dějin architektury
ČFVU
1974–1985 Restituce interiérů Východočeského divadla v Pardubicích výtvarný návrh úprav hledištní části a šaten herců, spolupráce při realizaci
MĚSTSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO V PARDUBICÍCH (POZDĚJI ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MĚSTA A OKRESU PARDUBICE)
1986–1989 samostatný projektant
1986 Studie integrovaného objektu – Masarykovo náměstí Člen autorského kolektivu MUS PARDUBICE, 1. místo v soutěži
1986 Urbanistický a památkový rozbor okresu Pardubice Prognostická studie
ARCHITEKTONICKÁ SLUŽBA ČFVU
1987 Modernizace a přístavba rekreačního střediska TMS Pardubice, Hluboká architektonická studie
1988 Rekreační objekt KÚNZ, Zdobnice architektonická studie
1989 Rekonstrukce Střední zdravotnické školy ve Svitavách architektonická studie
1990 Úpravy náměstí a umístění Mariánského sloupu, Hořice v Podkrkonoší architektonická studie
1990 Hotel Český ráj v Prachově architektonická studie
STUDIO ADAM
1992 Rodinný dům v Česticích architektonická studie
1992 Prodejna textilu INTERTEX SVOBODA architektonická studie
ATELIÉR ATIS, spol. s r.o.
1994–1997 společník, jednatel, architekt
1992–1993 Rodinný dům v Česticích projekt, realizace
1993 Divadlo Karla Pippicha, Chrudim architektonická studie úprav
1994–1995 Státní okresní archiv v Pardubicích architektonický návrh úprav stávající stavby, návrh a projekt interiérů, realizace
1994–1995 Rekonstrukce a přístavba hotelu GRÁDO, Čelákovice architektonická studie, projekt, stavba nerealizována
1996 Kožní ambulance MUDr. Rozinková Olga s.r.o., Pardubice architektonická studie, spolupráce na projektu
1996 Dostavba domu č.p. 383, Sladkovského, Chmelařská pojišťovna, Pardubice architektonická studie, projekt, realizace
1996 Provozní budova CESA – SAT pro řízení letu prvního českého telekomunikačního satelitu v Pardubicích architektonická studie, projekt, stavba provedena bez technologického vybavení
1996 Úpravy rodinného domu Vyžice architektonická studie

Soukromá praxe

Dům s pečovatelskou službou v ChrastiV očekávání příznivějších podmínek po 17. listopadu 1989 pro činnost architekta jsem ukončil zaměstnanecký poměr a stal se projektantem na volné noze. Aktivně jsem se zapojil do přípravy vytvoření stavovské organizace České komory architektů, ve které jsem zpočátku působil jako regionální zástupce za Pardubický kraj, v současnosti jako člen dozorčí rady zvolený za oblast Čechy pro období 2013 až 2016. Od roku 1990 jsem zpracovával některé návrhy sám, případně ve spolupráci se studiem ADAM, od roku 1992 do 1997 jako společník ve firmě ATELIÉR Atis Pardubice, spol. s.r.o., s náplní navrhování a projektování staveb, včetně inženýrské činnosti. Do tohoto období spadá mnoho realizovaných zakázek, např. interiéry Státního okresního archivu v Pardubicích nebo Chmelařská pojišťovna.

Od roku 1997 doposud vykonávám povolání autorizovaného architekta, navrhuji a projektuji stavby i interiéry. Zpracoval jsem mimo jiné projekt domu s pečovatelskou službou v Chrasti. Dále architektonickou studii pro Sídlo samosprávy a správního úřadu Pardubického kraje, včetně vykonávání autorského dozoru při zpracování projektu a realizaci a návrhu vstupních prostor, chodeb a sálu zastupitelstva pro 150 osob. V letech 1995 až 2014 jsem zpracoval ve čtyřech etapách architektonické řešení Expozice farmaceutického muzea v severovýchodním křídle hospitálu Kuks. V poslední době jsem navrhnul a vyprojektoval několik novostaveb rodinných domů a také úpravy části stávajícího rodinného domu na stomatologické pracoviště PROKSTOMA s.r.o. v Pardubicích - Studánce.

Expozice farmaceutického muzea, severovýchodní křídlo hospitálu Kuks
1995 bývalý refektář a předsíň barokní lékárny v přízemí architektonické řešení a spolupráce při realizaci
2005 navazující 3 místnosti v přízemí lékárenství
2009 2 místnosti v 1. patře historické lékárny a úpravy bývalého refektáře, včetně doplnění Dittrichovy lékárny z Nerudovy ulice v Praze
2014 7 místností v suterénu lékárenství a farmaceutický průmysl
SOUKROMÁ PRAXE
1997–1999 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU CHRAST architektonická studie, projekt pro S.P.
1999–2001 Úpravy bývalé zdravotnické školy v ulici Jahnova a základní školy Komenského náměstí na SÍDLO SAMOSPRÁVY A SPRÁVNÍHO ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE architektonické řešení
2000 Obnova a rekonstrukce Paletínské kaple, Luže-Košumberk architektonická studie, projekt
2007–2009 Autosklo HAK, servis, Pardubice, Hradecká ulice architektonická studie, projekt, realizace
2003 Skupinová výstavba 18 RD Dašice architektonická studie, projekt
2003 Vestavba podkrovního bytu, Spojil architektonická studie, projekt
2004 Novostavba rodinného domu typu bungalov, Vysoké Mýto architektonická studie, projekt
2005 Novostavba rodinného domu, Blato architektonická studie, projekt
2005 Novostavba rodinného domu typu bungalov, Ostřešany architektonická studie, projekt
2006 Novostavba atypického RD, Pardubice, Halda architektonická studie, projekt
2006 Úpravy RD, vytvoření nového bytu Pardubice – Trnová architektonická studie, projekt
2009–2010 Úpravy RD, č.p. 305, Pardubice-Rosice architektonická studie, projekt
2010 Novostavba dvou opakovaných rodinných domů typu bungalov, Voleč architektonická studie, projekt
2014 Novostavba RD manželů Špryncových, Staré Jesenčany architektonická studie, projekt
2014–2015 Novostavba RD rodiny Vilímových, na p.č. 30 a 34, v k.ú. Úhrov architektonická studie, projekt
2014–2015 Zřízení Stomatologické ordinace PROKSTOMA s.r.o., v řadovém RD, Bartoňova ulice 843, Pardubice - Studánka architektonická studie, projekt, spolupráce při realizaci

 

Autobiografie