Ing. arch. Miroslav Kopecký, CSc.

Autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace 00010

 

Kontaktní informace:

mobilní telefon +420 603 482 328
pevná linka +420 466 644 748  
emailová adresa archmiko@pce.cz

Kontaktujte mě

Adresa ateliéru:

Jožky Jabůrkové 166

530 09 Pardubice - Trnová

Česká republika