Krajský úřad Pardubice

Sídlo samosprávy a správního úřadu Pardubického kraje v Pardubicích

MÍSTO STAVBY Jahnova ulice čp.127 a Komenského náměstí čp.125
INVESTOR ČR -  OKRESNÍ ÚŘAD PARDUBICE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT PPP s.r.o. PARDUBICE​
HLAVNÍ PROJEKTANT JAROMÍR POJMAN
AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ ING.ARCH. MIROSLAV KOPECKÝ,CSC. 1999-2000
REALIZACE STAVBY VCES PRAHA a.s. 2000-2001

Interiéry

AUTOR ING.ARCH. MIROSLAV KOPECKÝ,CSC.
SPOLUAUTOR MILADA SLAVÍKOVÁ
REALIZACE DŘEVOTVAR INTERIÉRY HRADEC KRÁLOVÉ