State Regional Archive in Pardubice

MÍSTO STAVBY PARDUBICE, OKRES PARDUBICE
STAVEBNÍK OKRESNÍ ÚŘAD V PARDUBICÍCH
AUTOR NÁVRHU STAVBY ING.ARCH. MIROSLAV KOPECKÝ
SPOLUAUTOR ING.ARCH. MILAN KOŠAŘ
INTERIÉRY ATELIÉR ATIS spol. s r.o., ING.ARCH. MIROSLAV KOPECKÝ
PROJEKT PPP s.r.o. 1994
REALIZACE IINTERBAU 1995