Úvodem

Jsem autorizovaný architekt s praxí, zkušenostmi a chutí věnovat se své profesi ve prospěch klienta, v souladu s veřejnými zájmy. Mým cílem je spolupůsobit při vytvoření díla, které splní uživatelské potřeby klienta a je výtvarně a technicky zvládnuté.

Při navrhování a projektování za hlavní považuji konečný výsledek realizace. Ke každé zakázce přistupuji individuálně, v úzké spolupráci s klientem, snažím se vcítit do jeho představ a potřeb. V průběhu vzniku návrhu a následně projektu každému dílčímu jednání s klientem přikládám velkou důležitost, důraz kladu na výtvarné a prostorové řešení celků a detailů, sleduji ekonomicky efektivní technická řešení, proveditelnost a přijatelnost nákladů.

Usiluji o funkčně a esteticky dokonalá řešení v souladu s prostředím.

Zaměřuji se především na občanské a bytové stavby, rodinné domy s důrazem na nízkou energetickou náročnost následného provozu, novostavby a rekonstrukce, včetně památkově chráněných objektů, interiéry a expozice.

Spolupracuji s projektanty speciálních profesí, jako hlavní projektant také s dodavateli stavebních prací a interiérů. V případě potřeby spolupracuji s dalšími architekty, projektanty, projekčními kancelářemi. Pro vykonávané činnosti mám sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu. Při navrhování a projektování využívám CAD systém Allplan firmy Nemetschek a.g.

 

Nabídka

Mohu Vám pomoci mimojiné v následujících oblastech:

 • Spolupráce s klientem při formulaci záměru a zadání projektu
 • Vypracování architektonického návrhu včetně 3D vizualizací a modelů
 • Vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
 • Zajištění inženýrské činnosti a veřejnoprávního projednání dokumentace
 • Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • Vypracování rozpočtu stavby
 • Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele a spolupráce při výběru
 • Provádění autorského a technického dozoru během realizace stavby
 • Spolupráce s osvědčenými specialisty a koordinace profesí
 • Provedení zaměření stávajícího stavu nemovitosti
 • Spolupráce s klientem při obstarání geodetických podkladů a průzkumů

Nabídka se opírá o výsledky minulé práce, o zkušenosti z této práce a zároveň o využitelnost nejnovějších technických a technologických možností spojených se současnou a budoucí prací, včetně znalostí legislativního rámce, technických norem a veřejnoprávních postupů. Bude mi ctí, když vás moje prezentace osloví, projevíte zájem o mé služby a spolupráci se mnou. Prohlédněte si mnou zpracované projekty.